Kärnvärden

Vi förenar kunskap med nytänkande, som vi förmedlar med hög service. Vi bjuder på det bästa från naturen och från oss själva.

Kreativ
För många är vildmarken en exotisk plats som vi uttrycker och förmedlar därefter. Vi är kreativa och visionära och utmanar upplevelser för våra fem sinnen. Mod att välja nya vägar för att stärka vårt koncept, förnyelse och variation.

Nära
Vi finns nära djuren och växtligheten. Vi har nära till naturen där vi förmedlar dess starka och unika upplevelser .

Äkta
Vi förmedlar och erbjuder genuina naturupplevelser, typiska för vår region, på naturens villkor och verklighet. En motvikt till storstadens larm och stress. Vi vill uppmärksamma tystnaden, lugnet och det äkta.

Lärande
Vi stimulerar och uppmuntrar. Vi vill att våra besökare ska lära sig något nytt, om naturen, våra djur och om sig själva. Vi stimulerar alla sinnen.

Generös
Vi är generösa med att förmedla kunskap på alla nivåer och bjuder till lite extra vid vare tillfälle. Engagemang och generositet är för oss intresset och inlevelsen i att skapa och uppfylla förväntningar. Det ska vara lustfyllt att erbjuda god service, vilket är en viktig ingrediens för framgång.